Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Om redningsberedskap, fiskerioppsyn og overvåking av militær og sivil trafikk i havområdene Norge forvalter, da flere av Luftforsvarets fly og Kystvaktens helikoptre er ute av operativ tjeneste

Datert: 04.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Av blant annet økonomiske årsaker har Luftforsvaret flere fly ute av operativ tjeneste. De seks Orion-flyene fra 333 skvadronen på Andøya er satt på bakken, og bare et par av Kystvaktens helikoptre er flyvedyktige.

Hvilke snarlige tiltak vil statsråden gjennomføre for å ivareta redningsberedskap, fiskerioppsyn og krav til overvåking av militær og sivil trafikk i de enorme havområder som Norge forvalter?


Les hele debatten