Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Om at øyeblikkelig hjelp-pasienter risikerer å måtte vente over ett døgn på operasjon ved Sykehuset Østfold i Fredrikstad og Moss

Datert: 05.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Ved de to av akuttsykehusene i Fredrikstad og Moss ved Sykehuset Østfold risikerer de som blir innlagt som øyeblikkelig-hjelp-pasienter å måtte vente over 24 timer på operasjon. Eldre mennesker venter over ett døgn på blindtarminngrep og med brukne lårhalser.

Hva kan statsråden bidra med, slik at øyeblikkelig hjelp blir en reel garanti for behandling?


Les hele debatten