Muntlig spørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til sosialministeren

Om Regjeringens syn på tariffestede forhold og inngåtte avtaler, i lys av at den varsler innstramminger i ordningen med avtalefestet pensjon

Datert: 20.10.1999
Besvart: 20.10.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A):


Les hele debatten