Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til olje- og energiministeren

Om hva som er gjort for å spre informasjon om varmepumpeteknologi

Datert: 09.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): I behandlingen av St.meld. nr. 58 (1996-97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling, fikk Høyre gjennomslag for at vi skal satse på en bred spredning av informasjon av varmepumpeteknologi.

Hva har statsråden gjort for å spre denne informasjonen?


Les hele debatten