Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til sosialministeren

Om å se nærmere på narkotikaproblemet i Aust-Agder og tiltak for å stoppe den dramatiske utviklingen i Arendal

Datert: 10.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Ifølge opplysninger fra politiet i Arendal finnes det rundt 300 brukere av hårdere narkotiske stoffer i politidistriktet. Dette er meget høye tall. Dette er langt høyere enn landsgjennomsnittet sett i forhold til folketallet. Narkotikaproblemet synes nå å ha rammet denne regionen meget hardt.

Finner statsråden det på denne bakgrunn nødvendig å se nærmere på narkotikaproblemet i Aust-Agder, og komme med tiltak som kan bidra til å hjelpe til med å stoppe denne dramatiske narkotikautviklingen i Arendal?


Les hele debatten