Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til fiskeriministeren

Om tiltak for å redusere skadevirkningene for fiskerne og samfunnet dersom havforskernes forslag om redusert torskekvote skal følges

Datert: 11.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Fiskerinæringen står for meget høy verdiskapning i det norske samfunnet og har svært stor betydning for bosetting og velferd i kyst-Norge. Dersom havforskernes forslag om å redusere torskekvoten fra 480 000 tonn til 110 000 tonn skal følges, vil dette få dramatiske følger både for fiskerne og samfunnet.

Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å redusere skadevirkningen av reduserte fangstkvoter av torsk?


Les hele debatten