Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at flere videregående skoler regner fravær for å drive organisasjonsarbeid eller politisk arbeid inn i de 15 pst. som er grense for å få standpunktkarakter i et fag

Datert: 12.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Ifølge avtale har elever i videregående skole rett til fri et gitt antall timer for å drive organisasjonsarbeid eller politisk arbeid. Flere skoler regner imidlertid dette fraværet som en del av de 15 pst. som er grense for å få standpunktkarakter i et fag.

Mener statsråden en slik tolkning er riktig?


Les hele debatten