Muntlig spørsmål fra Olav Akselsen (A) til miljøvernministeren

Om politikken til Regjeringa når det gjeld forvaltning av ulv, med bakgrunn i eit forslag frå Direktoratet for naturforvaltning om vernesoner

Datert: 27.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A):


Les hele debatten