Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til helseministeren

Datert: 16.11.1999
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Vi har registrert en rekke brudd på forbudet mot salg av tobakk til barn under 18 år.

Hvilke sanksjoner vil statsråden iverksette?


Les hele debatten