Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til landbruksministeren

Om at departementet har gått inn for odelsfrigjøring av en eiendom i Kristiansand kommune, på tross av at både landbruksnemnda og fylkeslandbruksnemnda har gått imot

Datert: 11.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Til tross for at både landbruksnemnda og fylkeslandbruksnemnda har gått imot at gnr. 80, bnr. 1 i Støle i Randesund i Kristiansand kommune blir frigjort for odel, har Landbruksdepartementet gått inn for odelsfrigjøring.

Vil statsråden sørge for at odelsretten, i pakt med århundrelange tradisjoner, blir ivaretatt?


Les hele debatten