Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til samferdselsministeren

Om tiltak for at folk flest skal kunne redusere bruken av privatbil, da bil og fly er den avgjort raskest voksende kilden til drivhusgasser

Datert: 18.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Tidligere hemmeligstemplede målinger fra amerikanske ubåter viser at isdekket i Arktis er redusert med ca. 40 pst. de siste 30 årene. Forskere sier at den overveiende grunnen er temperaturøkningen som følge av global oppvarming. Den avgjort raskest voksende kilde til drivhusgasser er mobile kilder, altså bil og fly.

Hva akter statsråden å gjøre for at folk flest skal kunne redusere bruken av privatbil?


Les hele debatten