Muntlig spørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til helseministeren

Om at helseministeren har grepet inn i en enkeltsak om et forskningsprosjekt ved NTNU vedrørende ultralyd for gravide

Datert: 03.11.1999
Besvart: 03.11.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A):


Les hele debatten