Muntlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til helseministeren

Om å stille krav om nullutslipp av radioaktivt avfall i Nitelva ved en ny utslippstillatelse for Institutt for energiteknikk på Kjeller

Datert: 03.11.1999
Besvart: 03.11.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV):


Les hele debatten