Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til sosialministeren

Om at midler til rusforebyggende arbeid brukes til støtte til alkoholfrie overnattingssteder med millionoverskudd

Datert: 24.11.1999
Besvart: 01.12.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Hoteller med millionoverskudd får støtte i form av penger av det offentlige. Rusmiddeldirektoratet har de siste to årene bevilget mer enn 8 mill. kroner i tilskudd til overnattingssteder, fordi de er alkoholfrie. Ordningen er etablert etter initiativ fra Bondevik-regjeringen.

Er dette en riktig måte å bruke skattebetalernes penger på, å subsidiere særskilte hoteller med å bruke midler som er satt av til rusforebyggende arbeid?


Les hele debatten