Spørretimespørsmål fra Børge Brende (H) til helseministeren

Om å sikre forsvarlige forhold ved landets sykehus, da det er avdekket at medisinsk avdeling ved Regionsykehuset i Trondheim drives på en faglig uforsvarlig måte

Datert: 24.11.1999
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 01.12.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Fylkeslegen i Sør-Trøndelag har i en rapport avdekket at virksomheten ved Regionsykehuset i Trondheim, medisinsk avdeling, drives på en faglig uforsvarlig måte. Rapporten viser konstant overbelegg av pasienter gjennom flere år, samt stor infeksjonsfare. Dette rammer ikke minst pasientenes rettssikkerhet, sier fylkeslegen. Sentrale helsemyndigheter skyver fylkeskommunen foran seg uten å ta ansvar.

Vil statsråden ta et nasjonalt ansvar for å sikre forsvarlige forhold ved landets sykehus, deriblant RiT?


Les hele debatten