Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om at hvert vegkontor trenger halvannet årsverk for å saksbehandle 75-100 søknader i året om vegvisningsskilt til bedrifter

Datert: 25.11.1999
Besvart: 01.12.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Hvert vegkontor får om lag 75-100 søknader i året om visningsskilt til bedrifter med m.m. Nå viser det seg at for å saksbehandle om lag 100 stykker veiskilt trenger hvert vegkontor hele 1 ½ årsverk.

Er statsråden av den oppfatning at dette er effektivt og vel anvendt bruk av samferdselsmidlene?


Les hele debatten