Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til kommunal- og regionalministeren

Om UDIs bemanningskrav i asylmottak drevet av private, og hvorfor lokale UDI-kontorer ikke får informasjon om politianmeldelser av lovbrudd begått av asylsøkere

Datert: 25.11.1999
Besvart: 01.12.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Ved opprettelse av asylmottak der private operatører driver mottaket i regi av Utlendingsdirektoratet (UDI), utbetales det fra UDI til operatøren en viss sum som skal dekke driften etter visse regler og etter antall beboere.

Hvilke krav setter UDI til bemanningens størrelse og kvalifikasjoner når private operatører gis operatøransvar, og hva er årsaken til at det lokale UDI-kontor ikke får informasjon om anmeldelser som blir inngitt til politiet på lovbrudd begått av asylsøkere?


Les hele debatten