Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til justisministeren

Om å trygge framtida til skogsleirane i Vrådal og Fyresdal, som er gode og billige soningsalternativ

Datert: 26.11.1999
Fremsatt av: Kari Lise Holmberg (H)
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 01.12.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): Skogsleirane i Vrådal og Fyresdal har i lengre tid gjeve gode soningsalternativ der dei innsette driv fysisk arbeid i frisk luft til beste både for kropp og sinn sett i høve til meir lukka soning. Leirane er godt integrerte i lokalsamfunnet, og skal vera svært billig i høve til andre former.

Kva vil statsråden gjera for å trygge framtida til denne soningsforma og desse leirane?


Les hele debatten