Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å trekke tilbake godkjenningen av en privatskole i Bergen med ACE-pedagogikk, da man der bruker en lærebok som ifølge Likestillingsombudet er lovstridig

Datert: 30.11.1999
Besvart: 12.01.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): I et oppslag i Aftenposten 28. november 1999, blir det vist til en lærebok som benyttes av en privatskole i Bergen. Skolen driver etter den såkalla ACE-pedagogikken. Skolen er godkjent med statstilskudd. Likestillingsombudet gir uttrykk for at innholdet i boka strider mot likestillingsloven. Læreboka utgjør en viktig del av en skoles pedagogiske opplegg og må ligge til grunn ved godkjenning.

Vil statsråden trekke tilbake godkjenningen så lenge en bruker en bok som strider mot norsk lov?


Les hele debatten