Muntlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om ei utsegn frå leiaren av Lærarforbundet om at allmennfagleg studieretning i vidaregåande opplæring ikkje ivaretek den studieførebuande rolla si godt nok

Datert: 17.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H):


Les hele debatten