Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om et ekstra stønadsår i Statens lånekasse for utdanning for studenter som arbeider i rettshjelpstiltak

Datert: 25.11.1999
Besvart: 12.01.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Juss-Buss, Juridisk Rådgivning for Kvinner og andre jusshjelptiltak (Nord-Norge og Bergen), utfører et viktig arbeid for å dekke et rettshjelpsbehov. Studentene arbeider i gjennomsnitt i tre semestre og får en beskjeden månedslønn. På grunn av den beskjedne lønnen, må de i tillegg finansiere arbeidet med lån, noe som betyr at de ikke har noe å gå på i forhold til Statens lånekasse for Utdannings regel ved forsinkelser i studiet.

Vil statsråden åpne for at disse studentene kan få et ekstra stønadsår?


Les hele debatten