Muntlig spørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at titusenvis av deltidsansatte i det offentlige, i hovedsak kvinner, vil få minstepensjon, selv om de har innbetalt 2 pst. av sin bruttolønn i tillegg til folketrygdavgiften

Datert: 17.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A):


Les hele debatten