Muntlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til samferdselsministeren

Om tolkning av unntaksbestemmelsen i Postens nye konsesjon, hvor det står at post skal frambringes til mottakers bosted med mindre det foreligger ekstraordinære omstendigheter

Datert: 24.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A):


Les hele debatten