Muntlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til samferdselsministeren

Om at planen for utbygging av kollektivtrafikken i hovedstadsområdet ennå ikke er lagt fram for Stortinget

Datert: 24.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A):


Les hele debatten