Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Om støtte til stiftelsen MOT, som arbeider for å redusere mobbing, vold og rusgiftmisbruk blant ungdom, og bruk av MOT i politiets forebyggende arbeid

Datert: 20.12.1999
Besvart: 12.01.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): MOT er en ideell stiftelse som arbeider målrettet for å redusere mobbing, vold og rusgiftmisbruk blant ungdom. Flere kjente norske idrettsstjerner er aktive i organisasjonen, som i 1999 besøkte 25 000 ungdomsskoleelever. I et rundskriv til landets politimestere ber Justisdepartementet politikamrene om ikke å benytte MOTs tjenester.

Hvilket syn har statsråden på videre støtte til MOT, og aktiv bruk av MOT i politiets forebyggende arbeid?


Les hele debatten