Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om Norsk Hydro ASAs Utkal-prosjekt i India, som bl.a. sies å være et overgrep mot urbefolkningen i området

Datert: 05.01.2000
Besvart: 12.01.2000 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Den norske stat er hovedaksjonær i Norsk Hydro ASA. I Hydros Utkal-prosjekt i den indiske delstaten Orissa, fremkommer det sterk kritikk mot Hydro fra flere organisasjoner. Prosjektet sies blant annet å være et overgrep mot urbefolkningen i området.

Hva mener statsråden om prosjektet, eventuelt kan denne saken gå inn i pilotprosjektet for menneskerettigheter og næringsliv som beskrives i "Menneskeverd i sentrum. Handlingsplan for menneskerettigheter" (St.meld. nr. 21 (1999-2000))?


Les hele debatten