Spørretimespørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Om når forslag om avvikling av formuesskatten vil bli fremmet

Datert: 06.01.2000
Besvart: 12.01.2000 av finansminister Gudmund Restad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Formuesskatten ble i høst skjerpet gjennom manglende prisjustering av fribeløpet. I julen uttalte finansministeren at formuesskatten ikke er liv laga da den etter hvert er mer og mer en særnorsk skatt på norsk eierskap. Dette har finansministeren også tidligere uttalt. Han har også tidligere uttalt at det er for stor forskjell i beskatningen av kapital- og arbeidsinntekt, men likevel økt marginalskatten for arbeid til 56 pst. i høst.

Når vil statsråden fremme forslag om avvikling av formuesskatten?


Les hele debatten