Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om å få omgjort Vegdirektoratets nei til forskuttering av planlagt ny riksvegtrasé Lunner-Gardermoen

Datert: 12.01.2000
Besvart: 19.01.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Vegdirektoratet har nylig sagt nei til forskuttering av planlagt ny riksvegtrasé Lunner-Gardermoen (rv 35 stamvegrute 17). Begrunnelsen er ifølge avisoppslag at den nuværende veien ikke har fått forventet økning i trafikk. Konsekvensen av dette blir at tverrforbindelsen Lunner-Gardermoen vil stå ferdig ett år senere. Alle instanser, både i Oppland og Akershus, samt en enstemmig samferdselskomite har gått inn for prosjektet.

Vil statsråden medvirke til at Vegdirektoratets beslutning omgjøres?


Les hele debatten