Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Om saksbehandlingstid i Oslo og Akershus tolldistrikt, med henvisning til en sak vedr. feilinnbetaling av vegavgift

Datert: 12.01.2000
Besvart: 19.01.2000 av finansminister Gudmund Restad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Forbrukerrapporten nr. 1/2000 kan vi lese om en person som kom i skade for å betale veiavgift på en bil som skulle vrakes i stedet for på familiens nye bil. Hun ringte straks til Oslo og Akershus tolldistrikt som lovet at dette skulle ordnes. Etter snart 2 år har ingenting skjedd.

Er dette forsvarlig saksbehandling?


Les hele debatten