Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til utenriksministeren

Om tiltak mot russarane for deira framferd i Tsjetsjenia , på bakgrunn av tiltaka mot Serbia for menneskerettsbrota i tidlegare Jugoslavia

Datert: 07.01.2000
Besvart: 19.01.2000 av utenriksminister Knut Vollebæk

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): På bakgrunn av dei prinsipp og argument som vart lagt til grunn for det internasjonale samfunnet si rekkje av tiltak mot Serbia og serbarane for deira brot på menneskerettane i tidlegare Jugoslavia og som Noreg aktivt støtta, kva tiltak vil Regjeringa gå inn for mot russarane for deira framferd i Tsjetsjenia?


Les hele debatten