Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Om at det er fare for nyfødtes liv og helse pga. begrensede ressurser ved nyfødtavdelingene over hele Østlandet

Datert: 12.01.2000
Besvart: 19.01.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Fagmiljøene i Oslo slår nå alarm fordi ressursene ved nyfødtavdelingene over hele Østlandet er så begrenset at det er fare for liv og helse for de nyfødte. Det hevdes at en befinner seg i en gråsone for forsvarlig drift. Fødende kvinner med alvorlige komplikasjoner kan risikere å bli sendt til Sverige eller Danmark for å føde fordi kapasiteten er sprengt ved våre egne nyfødtavdelinger.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre fødende kvinner sikkerhet for et forsvarlig tilbud?


Les hele debatten