Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til samferdselsministeren

Om at helikopterlandingsplassen ved Sandnessjøen sykehus er nektet godkjenning pga. en støyklage, etter å ha vært i bruk i 10 år

Datert: 12.01.2000
Besvart: 19.01.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): 4. januar 2000 ble helsevesenet anmeldt for å ha landet med helikopter på landingsplassen utenfor Sandnessjøen sykehus. Om bord befant det seg en pasient som trengte rask behandling. Landingsplassen har vært i bruk i ca. 10 år og er regnet som trygg og sikker. En av sykehusets naboer har klaget på støy, og etter en langvarig tvist har Samferdselsdepartementet av miljømessige årsaker nektet landingsplassen godkjenning.

Synes statsråden at det er riktig at miljøhensyn skal gå framfor hensynet til liv og helse?


Les hele debatten