Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til fiskeriministeren

Om forslag om å flytte Fiskeridirektoratet og deler av Havforskningsinstituttets forskningsoppgaver fra Bergen til Tromsø

Datert: 14.01.2000
Besvart: 19.01.2000 av fiskeriminister Peter Angelsen

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): I Troms fylkeskommunes fylkesplan foreslås det at Fiskeridirektoratet og deler av Havforskningsinstituttets forskningsoppgaver flyttes til Tromsø. Det forvaltnings- og forskningsarbeidet Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har utført gjennom 100 år fra basen i Bergen, har hatt stor betydning for den sterke posisjonen Norge har i det internasjonale fagmiljøet og for utvikling av fiskerinæringa.

Vil statsråden arbeide for at institusjonene fremdeles skal ligge i Bergen?


Les hele debatten