Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til helseministeren

Om å sørge for at situasjonen for pasientene ved Nordland Sentralsykehus ikke forverres av fylkeskommunens budsjettilpasning, og at korridorpasientproblemet fjernes

Datert: 18.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Nordland Sentralsykehus hadde i 1999 et underskudd på ca. 85 mill. kroner. Sykehuset har samtidig et stort korridorpasientproblem. Ventetiden for behandling ved NSS er også betydelig.

Vil statsråden sørge for at fylkeskommunen i sin tilpassing til budsjettet ikke forverrer situasjonen for pasientene ved NSS, og vil statsråden sørge for at problemene med korridorpasienter ved NSS fjernes?


Les hele debatten