Spørretimespørsmål fra Tore Nordtun (A) til samferdselsministeren

Om hvorfor det i Nasjonal transportplan 2002-2011 foreslås en sterkere reduksjon i vegsektoren for Rogaland enn gjennomsnittlig reduksjon for de øvrige fylkene

Datert: 19.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Hva er begrunnelsen for at fagetaten i departementet i Nasjonal transportplan 2002-2011 foreslår en sterkere reduksjon i veisektoren til Rogaland fylke enn gjennomsnittlig reduksjon for de øvrige fylkene?


Les hele debatten