Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til finansministeren

Om at det beregnes autodieselavgift for fyringsolje hvis leveransen ved et uhell blir litt større enn den etter regelverket kan være

Datert: 20.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av finansminister Gudmund Restad

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Autodieselavgift er en avgift som skulle erstatte kilometeravgift for motorkjøretøy og er rettet mot biler, med enkelte unntak. Fyringsolje er fritatt fra avgift da den brukes til oppvarming av hus. Det er regler for hvor store disse leveransene kan være. Hvis en leveranse overskrider reglene ved et uhell, for eksempel 5 liter, sier regelverket at det skal beregnes autodieselavgift for hele leveransen selv om oljen beviselig er brukt til oppvarming.

Synes statsråden dette er en fornuftig og rettferdig ordning?


Les hele debatten