Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til justisministeren

Om at Sunnmøre politikammer ikke har politibåt

Datert: 20.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Sunnmøre er et distrikt som består av en rekke øyer og fjorder, samtidig som at distriktet har en meget stor trafikk på sjøen. Dette være seg en stor del fritidsbåter og fiskefartøyer, men også fraktebåter og annen skipstrafikk. Dersom politiet skulle måtte rykke ut til en situasjon som utspiller seg på sjøen, så får de et problem. Sunnmøre politikammer har ikke politibåt.

Mener statsråden at dette er forsvarlig?


Les hele debatten