Spørretimespørsmål fra May Britt Vihovde (V) til barne- og familieministeren

Om å endre offentlige kreditorers hjemler slik at gjeldsofre kan oppnå effektive gjeldsforhandlinger med offentlige kreditorer

Datert: 21.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): Jeg forventer at høringsutkastet til endringer i gjeldsofferloven snart vil foreligge. Erfaringene fra loven, så langt, har vært at offentlige kreditorer ofte har vært den vanskeligste part å oppnå en gjeldsordning med.

Vil statsråden foreslå endringer i offentlige kreditorers hjemler slik at gjeldsofre kan oppnå effektive gjeldsforhandlinger også med offentlige kreditorer?


Les hele debatten