Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om skjemaveldet for de næringsdrivende, som har vokst fra 1998 til 1999

Datert: 21.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Ifølge tall Norsk Bedriftsforbund har fått fra Oppgaveregisteret i Brønnøysund har skjemabunken for de næringsdrivende vokst fra 628 ulike skjemaer i 1998 til 649 i 1999. Til tross for statsministerens og nærings- og handelsministerens høye profil og satsing, blant annet på et program for "Ett enklere Norge", mener småbedriftene dette ikke monner.

Vil statsråden satse sterkere og bredere i kampen mot skjemaveldet?


Les hele debatten