Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til finansministeren

Om svikt i skatteinntektene i kommunar i Møre og Romsdal grunna omlegginga av selskapsskatten, og om at lovnaden om kompensasjon ikkje er følgt opp

Datert: 25.01.2000
Besvart: 02.02.2000 av finansminister Gudmund Restad

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): Fleire kommunar i Møre og Romsdal har hatt ein betydeleg svikt i skatteinntektene i 1999, noko som vil halde fram også dette året. Ei årsak er omlegginga av selskapsskatten i 1999. Tidlegare gjekk denne skatten til kommunar og fylke, no går den til staten. Då omlegginga kom, vart det lova at kommunane skulle få kompensasjon for dette, men det har ikkje skjedd.

På kva måte vil statsråden rette opp att denne lovnaden?


Les hele debatten