Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å sikra ungdom med lese- og skrivevanskar eller lærevanskar i matematikk tilgang til høgare utdanning og til studiefinansiering på same vilkår som andre

Datert: 28.01.2000
Besvart: 02.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Korleis vil statsråden sikra ungdom som har spesielle lese- og skrivevanskar (dysleksi) eller spesielle lærevanskar i matematikk (dyskalkuli), med evne til å ta ulike former for høgare utdanning, tilgang til slik utdanning, og høve til å få studiefinansiering på same vilkår som andre?


Les hele debatten