Spørretimespørsmål fra Terje Knudsen (FrP) til samferdselsministeren

Om å gjøre det mulig å ta i bruk Skjeljangersundet som alternativ seilingslei, da Bergen har måttet si nei til cruiseanløp pga. begrenset seilingshøyde ved Askøybrua

Datert: 28.01.2000
Besvart: 02.02.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Terje Knudsen (Uav)

Spørsmål

Terje Knudsen (FrP): Bergen har nylig måttet si nei til cruiseanløp grunnet begrensningene i seilingshøyde ved Askøybroen. For Bergen som cruisehavn er dette en uakseptabel situasjon, og det vises til de klare forutsetninger Stortinget la til grunn ved byggingen av Askøybroen som alternativ seilingsled, en forutsetning som et senere Storting ikke tok hensyn til.

Vil statsråden på denne bakgrunn snarest legge frem en sak som gjør det mulig å ta i bruk Skjellangersundet som alternativ seilingsled?


Les hele debatten