Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å vurdere om elever som er holdt borte fra KRL-faget og risikerer å få færre poeng ved opptak til videregående skoler, kan få kompensert dette

Datert: 01.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Det første avgangskullet som har faget kristendomskunnskap med livssynsorientering går ut av 10. klasse våren 2000. Barn som er holdt borte fra KRL-faget risikerer å få færre poeng ved opptak til videregående skoler.

Vil statsråden vurdere om elevene kan få kompensert dette, tatt i betraktning den store striden som har vært om det nye KRL-faget?


Les hele debatten