Spørretimespørsmål fra Børge Brende (H) til helseministeren

Om å bedre utstyrssituasjonen ved sykehusene, og spesielt ved Regionsykehuset i Trondheim

Datert: 23.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Adresseavisen har 23. oktober 1997 en reportasje som viser at gjennomgangen av utstyrsparken ved RiT avdekker at 60 prosent av utstyret ved sykehuset er mer enn ti år gammelt. Det betyr at halvparten av det utstyret RiT driver med skulle vært utrangert. Situasjonen er dramatisk verre ved RiT enn for de andre regionsykehusene.

Hvilke initiativ vil helseministeren ta for å bedre utstyrssituasjonen ved våre sykehus og spesielt i tilfellet RiT?


Les hele debatten