Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Om at en bilavgiftsreduksjon på 7 pst. ifølge Transportøkonomisk institutt vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 500 mill. kr, bedret kollisjonssikkerhet og reduserte miljøutslipp

Datert: 01.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av finansminister Gudmund Restad

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Transportøkonomisk institutt har i rapport nr. 434/1999 vurdert uheldige utslag av den sterke progresjonen i bilavgiftene. Rapporten konkluderer blant annet med at en reduksjon i avgiftene på 7 pst. vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på ca. 500 mill. kroner, samtidig som gjennomsnittlig kollisjonsikkerhet vil bli forbedret med 6,2 pst. I tillegg vil miljøutslippene reduseres kraftig.

Vil statsråden ta initiativ til at rapporten fra TØI blir utredet og fremlagt for Stortinget på egnet måte?


Les hele debatten