Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Om å stille samme krav om kunnskapsprøve i alkohollovgivning og skjenkebestemmelser til skjenkekontrollører som til bevillingsinnehavere

Datert: 02.02.2000
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 09.02.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det stilles nå krav til at innehavere av skjenkebevillinger skal ha avlagt kunnskapsprøve i alkohollovgivningen og skjenkebestemmelser. Det samme kravet stilles ikke til de som skal kontrollere om skjenkesteder driver utskjenkning i henhold til alkoholloven, og slik undertegnede ser det kan dette være et grunnlag for konflikter og ulike tolkninger av om en driver i strid med alkoholloven eller ikke.

Vil statsråden sørge for at det blir stilt krav om den samme kunnskapsprøven også for skjenkekontrollører?


Les hele debatten