Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt et kommunestyre eller bydelsutvalg har anledning til å innskrenke religionsfriheten ved å nekte ukentlige bønnerop fra moskeer

Datert: 03.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Lokalpolitikere fra Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet i Oslo ønsker å nekte ukentlige bønnerop fra moskéer.

Mener statsråden at et kommunestyre eller bydelsutvalg eventuelt har anledning til å innskrenke religionsfriheten på denne måten?


Les hele debatten