Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at sikhismen ikke er omfattet av læreplanen for det utvidete kristendomsfaget

Datert: 03.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Læreplanen for det nye utvidete kristendomsfaget omfatter ikke sikhismen. Dette trass i at sikh-religionen har flere tilhengere både totalt i verden og i Norge enn livssyn som er omfattet. Sikh-samfunnet i Norge finner dette sårende.

Vil statsråden ta initiativ for å få rettet opp dette?


Les hele debatten