Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til utenriksministeren

Datert: 03.02.2000
Spørsmålet er trukket tilbake

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): Norge har gjennom sitt formannskap i OSSE forgjeves gjennom kontakt og dialog anstrengt seg for å få Russland til å stanse drapene på sivilbefolkningen i sin koloni Tsjetsjenia. Likevel fremholder utenriksministeren at det er viktig å fortsette dialogen og ikke isolere Russland.

Hvilken moralsk holdning tilsier at det på den annen side er riktig å isolere Østerrike?


Les hele debatten