Spørretimespørsmål fra Bror Yngve Rahm (KrF) til samferdselsministeren

Om forprosjektering av en ev. Eidangertunnel mellom Larvik og Grenland i forbindelse med arbeidet med Norsk jernbaneplan og fullføringen av intercitynettet

Datert: 24.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Bror Yngve Rahm (KrF)

Spørsmål

Bror Yngve Rahm (KrF): Er samferdselsministeren villig til å vurdere forprosjektering av en eventuell Eidangertunnel med Larvik og Grenlandsregionen i forbindelse med det videre arbeidet med Norsk jernbaneplan og fullføringen av Inter City-nettet i Østlandsområdet?


Les hele debatten